• Deutsch
  • English
  • Polski

Pojazdy płucząco- ssący z teleskopowym wysięgnikiem z elastycznego węża

  • Wysięgnik teleskopowy obraca się o 180 ° razem lub niezależnie od szpuli HD-węża
  • Obszar roboczy:
    • 4600 mm w lewo
    • 2,680 mm w prawo